بازگردانی بک آپ بازی های تحت استیم

آموزش ریستور ( بازگردانی بک آپ ) بازی های تحت استیم

 


تذکر :

 بک آپ ها از روی دیسک بازگردانی میشوند ، برای بازگردانی دیسک اول را داخل درایو دی وی رام گذاشته و در مرحله آدرس دهی

درایو دی وی رام رو برای بازگردانی بک آپ انتخاب کنید ، و در صورت درخواست استیم دیسک های بعدی رو به ترتیب داخل دی وی دی رام قرار دهید .