واریز وجه 

جهت واریز دستی وجه به حساب فروشگاه

بر روی این لینک کلیک کنید